Budowa obiektywu

Za wynalazce obiektywu uważa się Giralomo Cardano który w 1550 roku zastąpił otwór camery obscura pojedyncza soczewka skupiająca obraz w jednym punkcie. Jeśli zaś mamy za pierwszy obiektyw uważać sam otwór camery obskura to jego powstanie możemy datować na około 900 r. Jakie zadanie ma obiektyw? Ano jego zadaniem jest skupienie wiązki światła na matrycy aparatu, tak samo jak kiedyś zadaniem tym było skupienie tej wiązki na obiekcie światłoczułym czyli kliszy aparatu. Aby było to możliwe wszystkie tylne soczewki obiektywów danego systemu muszą być takie same ponieważ odległość od matrycy do soczewki musi pozostawać taka sama aby obraz się nie zniekształcał. Obiektywy zazwyczaj składają się z kilku grup soczewek które są ruchome. W zależności od typu aparatu i obiektywu wprowadzając się w ruch możemy dostosować ostrość widzianego obrazu. Mamy zatem do czynienia z obiektywami które ostrość mogą łapać automatycznie po połowicznym wciśnięciu przycisku migawki jak i takie gdzie ostrość musimy złapać ręcznie wprawiając soczewki w ruch. Na rynku znajdziemy w chwili obecnej w zasadzie dwa podstawowe typy obiektywów. Są wiec obiektywy zmiennoogniskowe które pozwalają na uzyskanie zoomu czyli przybliżenie się lub oddalenie od fotografowanego obiektu oraz obiektywy stało ogniskowe charakteryzujące się zazwyczaj dużo lepszymi parametrami i odwzorowaniem obrazu niemniej nie posiadające funkcji zooma.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.